Bella Mía
27 octubre, 2017

El Proyecto

Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија. Lorem ipsum бил индустриски стандард кој се користел како модел уште пред 1500 години, кога непознат печатар зел кутија со букви и ги сложил на таков начин за да направи примерок на книга.
И не само што овој модел опстанал пет векови туку почнал да се користи и во електронските медиуми, кој се уште не е променет. Се популаризирал во 60-тите години на дваесеттиот век со издавањето на збирка од страни во кои се наоѓале Lorem Ipsum пасуси, а денес во софтверскиот пакет како што е Aldus PageMaker во кој се наоѓа верзија на Lorem Ipsum.
Podrán ver el proyecto visitando la pagina web
www.bellami.com.co/.
Познат е фактот дека вниманието на читателот ќе биде привлечено од содржината на страната која ја гледа. Поентата за користење на Lorem Ipsum е во тоа што распоредот на зборовите е речиси нормален како во обичен текст, на пример, наместо да се пишува �тука ќе има текст, тука ќе има текст� пригодно е да се вметне "Lorem Ipsum" текст.
Contacto

CONTÁCTENOS

Celular Y WhatsApp: 3192104148
Sus datos no serán divulgados o vendidos para fines lucrativos, AGENCIA GKL SAS usará estos datos exclusivamente para brindarle una asesoría clara y oportuna, según lo dispone la ley estatutaria 1581 de 2012
Ver Ley 1581 de 2012
Marque aquí si acepta estos términos.

Cra 9A # 98 - 37 Of 301, Bogotá D.C